Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

ÎN ANUL 2019

 

 

Ca și în anii precedenți, Administrația Domeniului Public Sector 2 a desfășurat și coordonat activități specifice de interes comunitar, având ca obiectiv creșterea gradului de confort al cetățenilor. Acțiunile întreprinse în anul 2019 s-au materializat în amenajarea și întreținerea periodică a parcurilor și a zonelor de agrement, reamenajarea locurilor de joacă și recreere, repararea mobilierului urban existent și montarea unuia nou, montarea gardurilor de protecție, mese de tenis, bănci, coșuri de gunoi, foișoare etc..

Tot În scopul îmbunătățirii peisajului urban, ADP Sector 2 a dezvoltat un program privind reabilitarea/modernizarea fântânilor arteziene și a celor pentru apă potabilă.

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației moderne. Sistemele de iluminat necesită încă eforturi considerabile pentru creșterea parametrilor luminotehnici, energetici și economici, astfel a apărut ca necesară o abordare serioasă și profesională a modernizării și extinderii sistemului de iluminat (economic cu surse LED) din parcuri, locuri de joacă și spații de recreere.

De asemenea, în anul 2019 a fost demarat un amplu program de reparații și întreținere a străzilor, parcărilor și aleilor, care va continua și în anul 2020.


 

 Raportată pe tot parcursul anului 2019, activitatea Administrației Domeniului Public Sector 2 se prezintă astfel:

 

1.      Spații verzi - Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții:

-          Au fost executate lucrări de reamenajare (repararea aleilor,completare cu pământ vegetal, plantarea de arbori, arbuști și plante decorative, repararea sistemului de irigat, montarea de gazon rulou, așternere marmură decorativă) în Parcul Motodrom, Scuarul Central și zonele adiacente pe artera Doamna Ghica, Parcul Tei, Parcul Florilor;

-          Refacerea zonelor verzi in locatiile : Scuar Tunari x Stefan cel Mare, platbandă si scuaruri str. Barbu Vacarescu, Despot Voda x Stefan cel Mare, Scuaruri Horei x Ferdinand, Scuaruri Mantuleasa, Sos Electronicii x Ziduri Mosi ( Strapungere)etc;

-          Modernizarea și întreținerea țarcurilor pentru caini - 8 locații : Parc Gradina Icoanei, Parc National, Parc Plumbuita, Parc Motodrom, Parc Lunca Florilor, Parc Obor, Parc Tei, Parc Cosmos;

-          Turnarea de tartan (suprafață antitraumă) la locurile de joacă pentru copii : aproximativ 3000 mp;

-          Reparații, execuție și extindere sisteme de irigat în locațiile: locuri de joacă și odihnă Chișinău, Piața Muncii, Maior Coravu, Scuar Ciurea, Sachelarie Visarion, Grădina Engleză, zone adiacente Rond Obor, Colentina, Sos Electronicii x Ziduri Mosi (Strapungere), Aleea Belvedere,etc.

 

 

2.      Întreținere și reparații domeniu public - Secția Întreținere și Dotare Domeniu Public:

-          Reabilitarea și/sau extinderea sistemului de iluminat public (LED) în aproximativ 40 de locații -parcuri, locuri de joacă și de recreere;

-          Realizarea branșamentelor de apă pentru aproximativ 20 de obiective;

-          Montarea echipamentelor noi de joacă în 20 de locații (parcurile Floreasca, Tei, Motodrom, Cosmos, Lunca Florilor, Scuar Olimp, Ion Creangă, Ronda, Metafora Vieții, LJ Calea Moșilor 209 și 215 etc.);

-          Înlocuirea/repararea gardurilor deteriorate în aproximativ 25 de locații (Poiana cu Aluni, Armand Călinescu, Scuar Olimp, Parc Ronda, Parc Dabija, Parc Cosmos, Parc Motodrom, Parc Lunca Florilor, Parc Național, Parc Plumbuita 1 și 2 etc.);

-          Înlocuirea mobilierului urban degradat în mai multe locații;

 

     

3.      Străzi - Secția Străzi și Urmarire Investiții:

-          Reabilitarea sistemului rutier pentru 28 de străzi și alei (Înlocuirea bordurilor unde a fost cazul, frezarea/așternerea îmbrăcăminților asfaltice, reparații la fundatia drumului unde a fost cazul, execuția trotuarelor cu pavaje, execuția pintenilor pentru încadrarea parcărilor la străzile cu sens unic, montarea stâlpișorilor pentru protecția pietonilor și refacerea semnalizării și a marcajelor);

-          Amenajarea parcărilor de reședință în 17 locații;

-          Activități de întreținere și reparații locale pentru 137 de străzi.

 

4.      Parcări de reședință - Biroul Parcări:

-          Au fost înființate și închiriate aproximativ 500 de locuri noi de parcare;

-          S-au refăcut marcajele pentru un numar de 15.000 locuri de parcare ;

-          Au fost montate 260 de panouri de semnalizare parcare de resedinta si handicap;

-          S-au montat un numar de 100 opritori de parcare ;

-          În urma verificărilor, au fost notificati aproximativ 10.000 de utilizatori ai locurilor de parcare, pentru a se prezenta la Biroul Parcari în vederea actualizării datelor;

-          Au fost redistribuite aproximativ 2.500 de locuri de parcare;

-          Au fost reactualizate un numar de 5.000 de Contracte de Inchiriere;

-          Au fost procesate aproximativ de 3.500 de cereri individuale pentru obtinerea  unui loc de parcare;

5.      Administrare - Serviciul Administrativ:

-          Au fost renovate pasajele pietonale Obor-Moșilor (demolarea celor 4 cupole, realizarea lucrărilor de construire premergătoare înlocuirii celor 6 scări rulante și finisajelor după operatiunile de înlocuire, aferente căilor de acces, renovarea grupurilor sanitare).

  

     

6.      Control și administrare domeniu public - Serviciul Control și Administrare Domeniu Public:

-          Derularea acțiunilor de identificare, somare și ridicare a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public din sectorul 2 - 2.068 somații, 231 autovehicule ridicate de către ADP S2, 314 proprietari și-au ridicat autovehiculele și 28 au prezentat documente doveditoare privind starea de funcționare a autovehiculelor (ITP și RCA valabile);

-          S-a întocmit documentația necesară și au fost radiate 100 de autovehicule;

-          Au fost predate ca fier vechi, în vederea valorificării, 140 de autovehicule;

-          Au fost desființate 38 de construcții neautorizate, 30 de chioșcuri de presă/flori, 53 de panouri publicitare, 15 prisme/cuburi publicitare, 12 terase sezoniere/pergole, 4 cupole, 44 căsuțe de lemn, 154 dispozitive antiparcare și bătătoare de covoare;

-          S-au eliberat aproximativ 1.500 de avize necesare executării de lucrări tehnico-edilitare pe raza sectorului 2 și pentru ocuparea domeniului public;

-          S-au întocmit aproximativ 450 procese verbale de predare amplasament pentru executarea de lucrări tehnico-edilitare pe raza sectorului 2;

-          S-au întocmit aproximativ 130 procese verbale de recepție preliminară pentru lucrări tehnico-edilitare pe raza sectorului 2;

-          S-au întocmit aproximativ 100 procese verbale de recepție la 48 de ore pentru lucrări tehnico-edilitare pe raza sectorului 2;

-          S-au întocmit aproximativ 35 procese verbale de recepție finală;

-          S-au întocmit 163 procese verbale de contravenție pentru depozitarea deșeurilor pe domeniul public, distrugerea spațiului verde, lucrări edilitare închise necorespunzător;

-           S-au întocmit 23 procese verbale de contravenție conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate și fără stăpîn cu modificările și completările ulterioare;

 

 

ATRIBUŢIILEADP SECTOR 2

 • Asigură dezvoltarea armonioasă şi întreţinerea reţelei stradale a sectorului 2 prin activitatea de reparaţii şi întreţinerea drumurilor;
 • Asigură administrarea, repararea, întreţinerea şi protecţia dotărilor stradale;
 • Asigură unitatea de concepţie şi dezvoltare a zonelor verzi pe raza sectorului 2;
 • Administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul sectorului 2;
 • Asigură prin baze de producţie proprii şi prin achiziţii materialul dendrofloricol necesar spaţiilor verzi de pe raza sectorului 2;
 • Execută şi urmăreşte amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement, realizează decorări florale pentru asigurarea unui aspect corespunzător sectorului 2;
 • Asigură avizarea, coordonarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor edilitare realizate pe domeniul public şi deszăpezirea unităţilor publice de pe raza sectorului 2 în perioada de iarnă;
 • Desfăşoară activităţi de transport cu vehiculele aflate în proprietatea sa;
 • Asigură exploatarea, întreţinerea şi reparaţia parcului propriu de utilaje şi a mijloacelor de transport;

ObiectiveleADP Sector 2

 • Asigură întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi, amenajarea şi reamenajarea lor, plantarea materialului dendro-floricol şi întreţinerea străzilor secundare, intrări şi alei conform reglementărilor legale în vigoare;
 • Administrează si gestioneaza domeniul public de pe raza sectorului 2, pentru care deţine un drept de administrare legal constituit şi asigură evidenţa patrimonială a acestuia;
 • Administrează Parcul de Agrement din incinta Parcului Tei-Plumbuita, situat în B-dul Lacul Tei nr.143A, 145-151, din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, identificat cadastral prin nr.233412;
 • In activitatea de gestionare şi administrare a domeniului public, A.D.P. sector 2 va percepe contravaloarea prestării unor servicii de administrare și întreținere a domeniului public.
Înfiinţează și administrează locurile
de parcare din Sectorul 2

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUIPUBLIC

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUIPUBLIC

 • Înfiinţarea de noi parcaje de reşedinţă;
 • Ține evidenţa posesorilor de locuri de parcare şi încasează taxe pentru folosirea locurilor de parcare şi eliberează autorizaţii de parcare;
 • Ține evidenţa patrimoniului domeniului public şi evidenţiază modificările care au loc în patrimoniul domeniului public;
 • Asigură controlul privind respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în vigoare privind domeniul public;
 • Asigură evacuarea diverselor obiecte abandonate (vehicule, autovehicule, tarabe, tonete) sau depozitate haotic pe domeniul public;
 • Participă împreună cu organele abilitate la desfiinţarea construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul public în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2;

Documente Importante