Inspector de specialitate debutant – Serviciul Economic (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: –

Bibliografie:

1.Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

2.Legea securității și sănătății în muncă (Legea nr.319/2006), cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea aparării împotriva incendiilor (Legea nr.307/2006) – republicată – cu modificările și completările ulterioare.

Șef Birou – Biroul Parcări (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diploma de licență

-vechime: într-o funcție cu studii superioare minim 2 ani

Bibliografie:

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

3.H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

4.H.C.G.M.B. nr.61/2009, privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr.124/2008.

5.Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată.

6.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.95/2018 privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

Muncitor calificat I – Serviciul Administrativ (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: operator introducere, validare și prelucrare date

Bibliografie:

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare (cap. 4 – Obligațiile lucrătorilor).

2.Norme de igienă publică și sănătate publică – publicat în Monitorul Oficial 127 din 21 februarie 2014.

Îngrijitor – Serviciul Administrativ (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare (cap. 4 – Obligațiile lucrătorilor)

2.Norme de igienă publică și sănătate publică – publicat în Monitorul Oficial 127 din 21 februarie 2014

Inspector de specialitate I – Compartimentul Avize, Autorizații și Cadastru – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, studii tehnice-inginerie geodezică cu specializarea măsurători terestre și cadastru

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 3 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea  nr. 97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/6.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanața Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate II – Compartimentul Avize, Autorizații și Cadastru – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea  nr.97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.     

Inspector de specialitate IA – Compartimentul Control – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea  nr.97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/6.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/ 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate II – Compartimentul Control – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea  nr.97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/6.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/ 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate IA – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.HCGMB nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti + Anexe.

4.O.U.G. nr.195/2005 privind Protectia Mediului.

5.Cultura Florilor de Gradina – Autor: Elena Șelaru – Editura Ceres, 2007.

6.Expert in cultivarea florilor – Autor: Dr. D.G. Hessayon – Editura: ALL, 2021.

7.Bolile plantelor floricole – Autori: Gheorghe Marinescu, Costache Marcel si Stoenescu Adrian – Editura: Ceres, 1988.

8.Dăunători și agenți patogeni în grădină – Autori: Gábor Vétek si Nagy Géza, Editura: Casa, 2016.

Inspector de specialitate I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: determinată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 3 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

4.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti + Anexe.

5.H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

6.H.C.G.M.B. nr.120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucuresti + Anexe.

7.O.U.G. nr.195/2005 privind Protectia Mediului.

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii sau generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: permis de conducere cat.B, C; CPC sau CPI și cartelă tahograf

Bibliografie:

1.ORDONANȚA nr.27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr.195/2002 -Codul Rutier ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ,cu modificarile si completarile ulterioare(cap.4 -Obligatiile lucratorilor).

Muncitor calificat II – Secția Mecanizare (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii sau generale

-vechime: 3 ani și 6 luni

-calificare: permis de conducere cat.B, C; CPC sau CPI și cartelă tahograf

Bibliografie:

1.ORDONANȚA nr.27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere.

2.O.UG nr.195/2002 -Codul Rutier ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ,cu modificarile si completarile ulterioare(cap.4 -Obligatiile lucratorilor).

 Inspector de specialitate IA – Secția Străzi și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești-inginerie civilă

-vechime: în specialitatea studiilor 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată.

4.Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordinul nr.1608/2004 privind aprobarea Reglementării tehnice ,,Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros” indicativ NE 025-2003.

6.Instrucțiuni tehnice departamentale pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne. Indicativ CD 98-86.

Muncitor calificat II – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 3 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor calificat I – Formația 1 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

(2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor calificat IV – Formația 1 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: –

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor necalificat I – Formația 1 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

5.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Muncitor calificat I – Formația 2 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor necalificat I – Formația 2 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

5.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Muncitor calificat I – Sera Voluntari – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor necalificat I – Sera Voluntari – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

5.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

6.HCGMB nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor calificat IV – Sera Pantelimon – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: –

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Inspector de specialitate IA – Serviciul Achiziții Publice, Concesiuni și Fonduri Structurale (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic/economic/juridic

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

-calificare: certificat/diplomă/atestat de specialitate-expert achiziții publice

-cunoștințe de operare SEAP/SICAP

Bibliografie:

1.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.  101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare.

Raportul final

                                                                    24 mai 2022

Borderou notare interviu

                                                                    19 mai 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                    13 mai 2022

Rezultatele selecției dosarelor

 

                                                                    06 mai 2022

Anunț organizare concursuri

                                                                  18 aprilie 2022

Raportul final

                                                                  27 ianuarie 2022

Borderou notare interviu

                                                                  21 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  17 ianuarie 2022

Raportul final

                                                                  14 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  14 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  12 ianuarie 2022

Borderou notare interviu

                                                                  11 ianuarie 2022

Proces verbal selecție dosare

                                                                  10 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  05 ianuarie 2022

Proces verbal selecție dosare

                                                                  30 decembrie 2021

Anunț examen promovare

                                                                  28 decembrie 2021

Erata

                                                                  28 decembrie 2021

Anunț organizare concursuri

                                                                  23 decembrie 2021

Anunț organizare concursuri

                                                                   14 decembrie 2021

Raportul final

                                                                   24 noiembrie 2021

Borderou notare interviu

                                                                   18 noiembrie 2021

Raport final

                                                                   16 noiembrie 2021

Raport final

                                                                   12 noiembrie 2021

Borderou notare interviu

                                                                   11 noiembrie 2021

Borderou notare interviu

 

                                                                    09 noiembrie 2021

Borderou notare proba scrisă

Concursul organizat în data de 04.11.2021

                                                                    05 noiembrie 2021

Borderou notare proba scrisă – contestatie

Concursul organizat în data de 02.11.2021

                                                                    05 noiembrie 2021

Borderou notare proba scrisă

Concursul organizat în data de 02.11.2021

                                                                    03 noiembrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor Calificat II – Sectia Mecanizare

                                                                    29 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor Calificat I – Sectia Mecanizare

                                                                    29 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor Calificat I – SSVSUI

                                                                    29 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  II – Serviciul CADP

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  IA – SSVSUI

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  IA – Serviciul CADP – CAAC

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  IA – Serviciul CADP

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  I- SSVSUI

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate II – SSVSUI

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Referent IA – Secția Mecanizare

                                                                     27 octombrie 2021

Anunț organizare concursuri

Anunt organizare concursuri și bibliografii 

                                                                   13 octombrie 2021

Anunț organizare concursuri

Anunt organizare concursuri și bibliografii 

                                                                   11 octombrie 2021

Raport final

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul inst.

                                                                   10 septembrie 2021

Raport final

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          27 august 2021

Raport final

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          27 august 2021

Raport final

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          27 august 2021

Anunț

Examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul inst.

                                                                          26 august 2021

Borderou notare proba orală

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          18 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          18 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          18 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          11 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          11 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          11 august 2021

Anunt organizare concursuri

Anunt organizare concursuri si bibliografii pentru ocuparea urmatoarelor posturi: Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Muncitor calificat II in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Inspector de specialitate II in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public; Inspector de specialitate 1A in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public; Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii; Muncitor calificat IV in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii; Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

                                                                          26 iulie 2021

Raport final

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          20 iulie 2021

Raport final

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          20 iulie 2021

Raport final

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          20 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          8 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          8 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          8 iulie 2021

Proces verbal proba selectia dosarelor

Referent IA

                                                                          1 iulie 2021

Proces verbal proba selectia dosarelor

Muncitor Calificat I

                                                                          1 iulie 2021

Erata la anuntul publicat in data de 14 iunie 2021

Erata la anuntul publicat in data de 14 iunie 2021 privind ocuparea prin concurs a unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din cadrul ADP Sector 2 ERATA

                                                                        30 iunie 2021

Anunt organizare concursuri si bibliografii pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Referent 1A in cadrul Biroului Parcari;
Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Muncitor calificat II in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Referent II in cadrul Sectiei Mecanizare; Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Mecanizare;
Inspector de specialitate II in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public;
Inspector de specialitate 1A in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public;
Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii;
Muncitor calificat IV in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii;
Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

                                                                        14 iunie 2021

Anunt suspendare concurs

                                                                        19 martie 2020

Anunt organizare concurs si bibliografie pentru ocuparea postului de Referent IA in cadrul Biroului Parcari

                                                                        09 martie 2020