Anunț organizare concursuri

Anunt organizare concursuri și bibliografii 

                                                                   13 octombrie 2021

Anunț organizare concursuri

Anunt organizare concursuri și bibliografii 

                                                                   11 octombrie 2021

Raport final

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul inst.

                                                                   10 septembrie 2021

Raport final

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          27 august 2021

Raport final

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          27 august 2021

Raport final

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          27 august 2021

Anunț

Examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul inst.

                                                                          26 august 2021

Borderou notare proba orală

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          18 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          18 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          18 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          11 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          11 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          11 august 2021

Anunt organizare concursuri

Anunt organizare concursuri si bibliografii pentru ocuparea urmatoarelor posturi: Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Muncitor calificat II in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Inspector de specialitate II in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public; Inspector de specialitate 1A in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public; Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii; Muncitor calificat IV in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii; Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

                                                                          26 iulie 2021

Raport final

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          20 iulie 2021

Raport final

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          20 iulie 2021

Raport final

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          20 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          8 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          8 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          8 iulie 2021

Proces verbal proba selectia dosarelor

Referent IA

                                                                          1 iulie 2021

Proces verbal proba selectia dosarelor

Muncitor Calificat I

                                                                          1 iulie 2021

Erata la anuntul publicat in data de 14 iunie 2021

Erata la anuntul publicat in data de 14 iunie 2021 privind ocuparea prin concurs a unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din cadrul ADP Sector 2 ERATA

                                                                        30 iunie 2021

Anunt organizare concursuri si bibliografii pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Referent 1A in cadrul Biroului Parcari;
Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Muncitor calificat II in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Referent II in cadrul Sectiei Mecanizare; Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Mecanizare;
Inspector de specialitate II in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public;
Inspector de specialitate 1A in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public;
Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii;
Muncitor calificat IV in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii;
Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

                                                                        14 iunie 2021

Anunt suspendare concurs

                                                                        19 martie 2020

Anunt organizare concurs si bibliografie pentru ocuparea postului de Referent IA in cadrul Biroului Parcari

                                                                        09 martie 2020