Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

DIRECTOR MECANIZARE EXPLOATARE ECHIPAMENTE PARC

Ionel Cioabă

 

Directorul Directiei Mecanizare Exploatare Echipamente Parc asigură coordonarea, îndrumarea şi verificarea activității compartimentelor :

         -  Secţia Mecanizare ;

         -  Secţia Exploatare Echipamente Parc.

 

Adresa:         Şos. Electronicii, Nr.44, CP 023254  

E-mail:          ionel.cioaba@adp2.ro

Telefon:        021.252.22.89/int 213

Fax:               021.252.79.77

 

Atribuții:

 

 • se subordonează Directorului General si Directorului General Adjunct
 • coordonează, îndrumă, stabilește sarcini de serviciu şi controlează activitatea personalului serviciilor, secţiilor, birourilor şi atelierelor din subordine;
 • asigură şi verifică întocmirea la timp a tuturor documentelor emise de compartimentele din subordine;
 • asigură circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în compartimentele din subordine;
 • verifică modul cum au fost îndeplinite sarcinile de serviciu ale personalului din subordine;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire la prevenţia şi protecţia contra incendiilor;
 • urmărește şi răspunde de respectarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2;
 • analizează impreună cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 • contribuie la întocmirea necesarului de investiţii şi justifică propunerea;
 • poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni, conform prevederilor legale în vigoare;
 • stabilește împreună cu şefii de compartimente din subordine personalul care participă la deszăpezire;
 • stabilește măsuri de îmbunătăţire a activităţii A.D.P. sector 2 cu aprobarea Directorului General şi a Directorului General Adjunct;
 • propune măsuri de sancţionare a personalului din subordine pentru motive reglementate de legislaţia muncii;
 • răspunde de executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce le revin;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privitoare la activitatea desfăşurată în cadrul compartimentelor;
 • răspunde direct în faţa Directorului General, Directorului General Adjunct şi a organelor abilitate să controleze activitatea A.D.P. sector 2.