Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

DIRECTOR GENERAL

Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia se exercită de către Directorul General Adjunct sau în lipsa acestuia de către unul dintre directorii adjuncţi.

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al ADP Sector 2 va participa la coordonarea, organizarea şi supravegherea întregii activităţi a instituţiei. 

 

DIRECTOR ECONOMIC

Directorul Economic coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor cu caracter economic:

 • Serviciul Economic
 • Serviciul Administrativ
 • Biroul Parcări.

 

DIRECTOR MANAGEMENT RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

 Directorul Direcției Management Resurse Umane si Relații cu Publicul asigura coordonarea, îndrumarea şi controlează activitatea compartimentelor:

     

 • Biroul Organizare şi Formare Profesională
 • Biroul Secretariat şi IT.
 • Biroul Salarizare

 

DIRECTOR TEHNIC

 Directorul Directiei Tehnice asigura coordonarea, îndrumrea şi verificarea activității compartimentelor care administrează domeniul public:

 • Serviciul Control şi Administrare Domeniu Public;
 • Secţia Patrimoniu;
 • Secția Străzi si Urmărire Investiții;
 • Secția Spații Verzi Sere și Urmărire Investiții;
 • Serviciul Achiziții Publice Contracte si Fonduri Structurale.

 

DIRECTOR MECANIZARE EXPLOATARE ECHIPAMENTE PARC

 Directorul Directiei Mecanizare Exploatare Echipamente Parc asigură coordonarea, îndrumarea şi verificarea activității compartimentelor :

 • Secţia Mecanizare ;
 • Secţia Exploatare Echipamente Parc.