Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SECŢIA STRĂZI ŞI URMĂRIRE INVESTIŢII

Șef Secție: Dan Niculescu

E-mail:  dan.niculescu@adp2.ro

Telefon: 0728.555.717

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul secţiei sunt:

 

-       înregistrarea şi prioritizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii de realizat;

-       întreţinerea şi repararea reţelei stradale din sectorul 2 (străzi secundare, alei, intrări, trotuare, parcări) cu personal propriu;

-       urmărirea derulării lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări ale reţelei stradale din sectorul 2 (străzi secundare, alei, intrări, trotuare, parcări), realizate de către terţi;

-       avizarea situaţiilor de plată, transmise spre decontare.