Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

BIROUL SALARIZARE

Șef Birou:  Ana Maria Dedu

E-mail:    anamaria.dedu@adp2.ro

Telefon:  0723.590.690

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt:

 

-      întocmirea documentelor justificative pentru proiectul de buget, cheltuielile cu salariile, perfecţionarea şi acordarea altor drepturi, conform legislaţiei în vigoare;

-      completarea şi transmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a REVISAL;

-      planificarea şi urmărirea efectuării concediilor de odihnă;

-      asigura preluarea de la compartimentele instituţiei, pentru întocmirea statelor de plată a următoarelor documente: foile colective de prezenţa pentru toţi salariaţii instituţiei verificate şi semnate de către şefii de compartimente, certificate medicale, decizii privind modificarea drepturilor salariale, cereri de concedii de odihnă şi alte documente privind modificarea drepturilor salariale;

-      întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii instituţiei privind drepturile salariale cuvenite, conform precedurilor legale în vigoare;

-      calculează concediile medicale şi efectuează plata acestora lunar;

-      întocmeşte lunar centralizatorul de salarii, declaraţiile de bancă şi ordinele de plată aferente contribuţiilor;