Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

BIROUL SECRETARIAT SI I.T.

Șef Birou: Roxana Calotă-Panait

E-mail:   roxana.panait@adp2.ro

Telefon: 0799.911.618

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt:

 

-        asigură accesul la informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr 544/2001;

-        asigură desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii cu publicul prin: informarea directă a persoanelor, prin telefon sau prin e-mail;

-        informarea internă a personalului;

-        informarea interinstituţională.

-        gestionarea operaţiunilor de registratură prin preluarea apelurilor telefonice, primirea şi înregistrarea tuturor tipurilor de documente adresate instituţiei sau transmise de către instituţie;

-        distribuirea documentelor conform rezoluţiei către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de soluţionare în cazul petiţiilor;

-        distribuirea actelor administrative;

-        urmărirea soluţionării şi redactării în termenul legal a răspunsurilor şi petiţiilor înregistrate;

-        expedierea răspunsurilor, prin curier sau poştă către beneficiarii petiţiilor înregistrate;

-        redirecţionarea petiţiilor greşit înregistrate la A.D.P. - Sector 2, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în cereri, în termenul legal;

-        furnizarea informaţiilor utile şi îndrumarea celor interesaţi către compartimentele competente;

-        organizarea serviciului de curierat în vederea depunerii şi ridicării documentelor pentru şi de la instituţii;

-        convocarea salariaţilor la diferite evenimente organizate de către conducerea instituţiei;

-        programarea audienţelor la conducerea instituţiei;

-        întocmeşte semestrial un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor din cadrul instituţiei;

-        asigura evidenta, gestiunea şi conservarea arhivei instituţiei şi actualizarea Nomenclatorului arhivistic;

-        controlul utilizării resurselor IT.