Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

COMPARTIMENTUL SECURITATE, SANATAE IN MUNCA SI P.S.I.

Anișoara Stefan

E-mail:  anisoara.stefan@adp2.ro

Telefon: 0799.911.624

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului sunt:

 

-          elaborarea, afişarea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie a personalului;

-          efectuarea şi verificarea efectuării instruirilor privind sănătatea şi securitatea în muncă;

-          coordonarea activităţilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

-          organizarea monitorizării stării de sănătate a angajaţilor;

-          efectuarea controalelor şi inspecţiilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

-          comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă;

-          elaborarea, afişarea, monitorizarea şi actualizarea planurilor pentru prevenirea incendiilor în situaţii de urgenţă;

-          obţinerea şi menţinerea autorizaţiei de mediu.