Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SECŢIA EXPLOATARE ECHIPAMENTE PARC

Șef Secție: Stelian Stama

E-mail: stelian.stama@adp2.ro

Telefon: 0799.911.621

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul secţiei sunt:

 

-        asigura funcţionarea în parametri optimi a echipamentelor de agrement;

-        asigura şi organizează activitatea personalului deservent al echipamentelor de agrement;

-        asigura şi urmăreşte respectarea măsurilor de securitate conform legislaţiei ISCIR;

-        asigura şi urmăreşte respectarea legislaţiei ISCIR specifică echipamentelor de agrement;

-        urmăreşte contractele de servicii RSVTI;

-        urmăreşte desfăşurarea activităţii agenţilor economici din incinta parcului de agrement;

-        asigură, organizează şi urmăreşte activităţile curente de reparaţii de întreţinere la echipamentele de agrement;

-        întocmeşte note de fundamentare pentru aprobarea de către Consiliul Local a tarifelor de intrare şi închiriere spaţiu public;

-        răspunde de aplicarea NTSM şi PSI în cadrul secţiei; obţine autorizaţiile şi avizele specifice;

-        asigura şi organizează activitatea de încasare şi predare a taxelor de utilizare a echipamentelor de agrement;

-        analizează, calculează şi propune actualizarea tarifelor de utilizare a echipamentelor de agrement;

-        corelează nivelul tarifelor de utilizare cu nivelul costurilor utilităţilor, cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor de mentenanţa, paza şi protecţie, achiziţii de bunuri, materiale şi servicii;

-        urmăreşte încadrarea cheltuielilor în structura bugetului aprobat;

-        organizează şi urmăreşte activitatea de paza a obiectivelor;

-        organizează şi urmăreşte activitatea de marketing şi publicitate;

-        organizează şi urmăreşte activitatea sanitară (prim ajutor);

-        urmăreşte soluţionarea petiţiilor referitoare la parcul de agrement;

-        sumele încasate pe parcursul unei zile de funcţionare vor fi colectate şi depuse la Trezoreria Sector 2 în următoarea zi lucrătoare, conform legii;

-        casierul colector întocmeşte zilnic situaţia încasărilor şi centralizatorul lunar şi le predă Serviciului Economic.