Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SECŢIA MECANIZARE

Șef Secție : Constantin Dragomir

E-mail: constantin.dragomir@adp2.ro

Telefon: 0723.585.584

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul secţiei sunt:

 

-        urmărirea valabilităţii atestatelor profesionale şi medicale ale personalului manevrant de utilaje şi mijloace de transport;

-        obţinerea licenţei de transport şi a licenţelor de execuţie;

-        urmărirea valabilităţii documentelor legale ale utilajelor şi mijloacelor de transport;

-        stabilirea consumurilor de carburanţi;

-        menţinerea evidenţei consumurilor de carburanţi;

-        întocmirea şi gestionarea foilor de parcurs şi foilor de consum (rapoarte de schimb);

-        exploatarea utilajelor şi mijloacelor de transport din patrimoniul instituţiei;

-        întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport;

-        va urmări ca utilajele şi mijloacele de transport din cadrul secţiei să corespundă din punct de vedere tehnic şi a siguranţei rutiere;

-        urmărirea reparaţiilor capitale ale utilajelor şi mijloacelor de transport, realizate la unităţile specializate.

-        verificarea CNCIR a utilajelor, echipamentelor şi a instalaţiilor din dotare;

-        instruirea periodică a personalului care manevrează echipamente, utilaje şi instalaţii supuse verificărilor ISCIR.