Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI DOTARE DOMENIU PUBLIC

Șef Secție: Mircea Butoiu

E-mail:    mircea.butoiu@adp2.ro

Telefon:  0723.211.942

 

Secția Întreținere și Dotare Domeniu Public are în subordine Atelierul Dotări şi întreţinere Mobilier Urban şi Atelierul Exploatare Domeniu Public.

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul secţiei sunt:

-        întocmirea şi menţinerea evidenţei patrimoniului domeniului public al sectorului 2;

-        gestionarea planurilor cadastrale;

-        întocmirea proceselor verbale de vecinătate.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Atelierului Exploatare Domeniu Public sunt:

-        întreţinerea, cu personal propriu, a bunurilor patrimoniale din sectorul 2, alocate pentru administrare;

-        urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparare a bunurilor patrimoniale din sectorul 2, alocate spre administrare, realizate de către furnizorii de servicii.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Atelierului Dotări şi întreţinere Mobilier Urban sunt:

-        amenajarea şi întreţinerea dotărilor din locurile de joacă pentru copii şi a locurilor de agrement;

-        amenajarea şi întreţinerea dotărilor de pe domeniul public (gărduleţe, bănci);

-        confecţionarea, repararea şi montarea în regie proprie a indicatoarelor pentru parcaje, în caz de necesitate se poate apela la serviciile unor societăţi de profil.