Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Șef Serviciu: Dan-Alexandru Paun

E-mail :   dan.paun@adp2.ro

Telefon:  0799.911.614

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt:

 

-      organizarea dispeceratului, după ora de program;

-      exploatarea centralei termice;

-      organizarea curăţeniei în incinta instituţiei, în pasajele pietonale şi scările rulante de la pasajul Obor şi în parcul de agrement;

-      organizarea lucrărilor de modernizare, eficientizare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor, echipamentelor, clădirilor şi dotărilor instituţiei, realizate în regie proprie sau cu terţi;

-      întreţinerea sistemului de monitorizare video instalat la sediul instituţiei, la pasajele pietonale Obor şi la parcul de agrement; gestionează imaginile preluate prin sistemul de monitorizare video instalat la sediul instituţiei, pasajele pietonale Obor şi la parcul de agrement;

-      urmărirea derulării serviciilor de pază la sediul instituţiei, la pasajele pietonale Obor şi la parcul de agrement;

-      urmăreşte realizarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare de la sediul instituţiei, pasajele pietonale Obor şi de la parcul de agrement;

-      urmăreşte derularea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile aflate în gestionarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 atribuite prin licitaţie publică cu strigare;

-      gestionarea deşeurilor generate de activitatea curentă a instituţiei.