ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PARCĂRI ȘI SISTEMATIZARE RUTIERĂ

Șef Serviciu:  Razvan Briciag
Email:    razvan.briciag@adp2.ro Telefon: 021.252.77.89 int.233

Lista locurilor de parcare libere

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt:

–      identificarea şi obţinerea avizării de noi spaţii de parcare de reşedinţă în sector;

–      marcarea şi semnalizarea locurilor de parcare de reşedinţă avizate;

–      întocmirea şi actualizarea evidenţei locurilor de parcare de reşedinţă;

–      menţinerea evidenţei solicitărilor privind locurile de parcare de reşedinţă;

–      atribuirea dreptului de utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă nou create;

–      atribuirea dreptului de utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă existente (realocarea locurilor de parcare);

–      verificarea respectării condiţiilor contractuale de către utilizatorii locurilor de parcare de reşedinţă;

–      va asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor Consiliului Local privind plata contravalorii întreţinerii şi administrării locurilor de parcare.

Program cu publicul :

 

Marti: 8:30 – 14:00

Miercuri: 8:30 – 14:00

Joi: 13:00 – 18:30

Vineri: 8:30 – 12:30

La inchirierea unui loc de parcare, solicitanţii vor prezenta în mod obligatoriu in original următoarele documente:

1. Cerere tip avizata de Asociatia de Proprietari;

2. Certificatul de inmatriculare al autoturismului (cu inspectia tehnica periodica valabila) ;

3. Asigurarea autoturismului la zi (RCA);

4. Cartea sau Buletinul de Identitate ;
5. Contract de Leasing pentru persoana fizica (unde este cazul);

6. Contract de Comodat/Inchiriere  pentru persoanele care folosesc un autoturist de la o persoana juridica , sau de la o persoana fizica (unde este cazul);

*este necesar avizul asociatiei de locatari/proprietari. Implicarea asociatiilor de locatari/proprietari este strict legata de confirmarea/infirmarea habitatiei efective a cetatenilor la adresele unde solicita locuri de parcare.

Documente

INFORMAŢII  IMPORTANTE

Termenul limită de achitare a taxei ramane data de 31 martie a anului curent, dată până la care poate fi prelungit Contractul de Închiriere fără pierderea locului de parcare.

ATENTIE !! Taxa de parcare nu se achita la Biroul Parcari din cadrul ADP Sector 2 !

Aceasta se poate achita prin modalitatile de plata puse la dispozitie de catre Directia Venituri Buget Local Sector 2. Pentru detalii accesati pagina web a acestei institutii:

Modalități de plată