Atribuțiile

 • Asigură dezvoltarea armonioasă şi întreţinerea reţelei stradale a sectorului 2 prin activitatea de reparaţii şi întreţinerea drumurilor;
 • Asigură administrarea, repararea, întreţinerea şi protecţia dotărilor stradale;
 • Asigură unitatea de concepţie şi dezvoltare a zonelor verzi pe raza sectorului 2;
 • Administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul sectorului 2;
 • Asigură prin baze de producţie proprii şi prin achiziţii materialul dendrofloricol necesar spaţiilor verzi de pe raza sectorului 2;
 • Execută şi urmăreşte amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement, realizează decorări florale pentru asigurarea unui aspect corespunzător sectorului 2;
 • Asigură avizarea, coordonarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor edilitare realizate pe domeniul public şi deszăpezirea unităţilor publice de pe raza sectorului 2 în perioada de iarnă;
 • Desfăşoară activităţi de transport cu vehiculele aflate în proprietatea sa;
 • Asigură exploatarea, întreţinerea şi reparaţia parcului propriu de utilaje şi a mijloacelor de transport;

OBIECTIVELE ADP Sector 2

 • Asigură întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi, amenajarea şi reamenajarea lor, plantarea materialului dendro-floricol şi întreţinerea străzilor secundare, intrări şi alei conform reglementărilor legale în vigoare;
 • Administrează si gestioneaza domeniul public de pe raza sectorului 2, pentru care deţine un drept de administrare legal constituit şi asigură evidenţa patrimonială a acestuia;
 • Administrează Parcul de Agrement din incinta Parcului Tei-Plumbuita, situat în B-dul Lacul Tei nr.143A, 145-151, din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, identificat cadastral prin nr.233412;
 • In activitatea de gestionare şi administrare a domeniului public, A.D.P. sector 2 va percepe contravaloarea prestării unor servicii de administrare și întreținere a domeniului public.

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

 • Înfiinţarea de noi parcaje de reşedinţă;
 • Ține evidenţa posesorilor de locuri de parcare şi încasează taxe pentru folosirea locurilor de parcare şi eliberează autorizaţii de parcare;
 • Ține evidenţa patrimoniului domeniului public şi evidenţiază modificările care au loc în patrimoniul domeniului public;
 • Asigură controlul privind respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în vigoare privind domeniul public;
 • Asigură evacuarea diverselor obiecte abandonate (vehicule, autovehicule, tarabe, tonete) sau depozitate haotic pe domeniul public;
 • Participă împreună cu organele abilitate la desfiinţarea construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul public în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2;