ATENȚIE! Pentru depunerea unei cereri in vederea închirierii unui loc de parcare de resedință este necesar să aveți un cont pe platforma Direcției de Venituri și Buget Local Sector 2. (creează cont)

În cazul în care întâmpinați dificultăți în crearea contului, vă rugăm să le semnalați la adresa de mail pad@impozitelocale2.ro 

Pentru depunerea unei cereri în vederea obținerii unui loc de parcare, solicitanţii trebuie să aibă pregătite următoarele documente pentru a fi scanate:

1. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă)
2. Cerere tip avizată de Asociația de Proprietari (descarcă)
3. Certificatul de înmatriculare al autoturismului (cu inspecția tehnică periodică valabilă)
4. Asigurarea autoturismului la zi (RCA)
5. Cartea sau Buletinul de Identitate
6. (dacă este cazul) Contract de Leasing pentru persoana fizică
7. (dacă este cazul) Contract de Comodat/Închiriere  pentru persoanele care folosesc un autoturism de la o persoană juridică, sau de la o persoană fizică

În cazul în care întâmpinați dificultăți cu platforma, vă rugăm să le semnalați la adresa de mail parcari@adp2.ro

 

→ În cazul în care ați depus cererea pentru obținerea unui loc de parcare de reședință și nu ați completat cu o adresă de e-mail valabilă, vă rugăm să accesați acest link. 

– INFO – Regulament Parcări Reședință (click)

– INFO – Instrucțiuni de utilizare a platformei pentru parcările de reședință (click)

→ Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 021.252.77.89 int 233